UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka odborné spolupráce

<ul>
<li>modelování procesů s důrazem na procesy chemické technologie</li>
<li>matematické metody pro simulaci ustálených stavů a dynamiky procesů se soustředěnými i rozloženými parametry</li>
<li>algebraické metody v řízení spojitých lineárních a nelineárních technologických procesů</li>
<li>aplikace polynomiálního přístupu v řízení systémů s dopravním zpožděním</li>
<li>decentralizovaný přístup pro řízení mnoharozměrových systémů</li>
<li>implementace do programových nástrojů (toolboxů) vytvořených v prostředí MATLAB SIMULINK</li>
<li>nestandardní identifikační rekurzivní metody pro návrh adaptivních systémů</li>
<li>modifikace samočinně se nastavujících regulátorů pro mnoharozměrové systémy</li>
<li>delta reprezentace v adaptivním řízení</li>
</ul>

Zavřít

Fakulty a součásti