UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka odborné spolupráce

 • analýza, modelování, identifikace a simulace technologických procesů
 • návrh a realizace inteligentních řídicích systémů s využitím moderních metod řízení,
  jako např. prediktivní, adaptivní, nelineární a další přístupy
 • optimalizace technologických procesů
 • měření technologických veličin a zpracování signálů
 • robotické aplikace
 • vývoj programových knihoven (toolboxů) pro MATLAB/Simulink
 • školení programových systémů MATLAB, Octave, Scilab, a také školení v rámci Cisco Networking Academy
 • Laboratoř reálných modelů – řada unikátních přístrojů pro ověřování řídicích algoritmů
 • e-learningové systémy
Zavřít

Fakulty a součásti