UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Odborné zaměření ústavu

  • Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC)
  • Terahertzová spektroskopie a její aplikace ve forenzních vědách
  • Ramanova spektroskopie a její aplikace ve forenzních vědách
  • Vzdálené experimenty a jejich aplikace v univerzitní výuce
  • Mikrovlnná skenovací mikroskopie a mikroskopie atomových sil (AFM) pro analýzu materiálů
Zavřít

Fakulty a součásti