Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Odborné zaměření ústavu

  • Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC)
  • Terahertzová spektroskopie a její aplikace ve forenzních vědách
  • Ramanova spektroskopie a její aplikace ve forenzních vědách
  • Vzdálené experimenty a jejich aplikace v univerzitní výuce
  • Mikrovlnná skenovací mikroskopie a mikroskopie atomových sil (AFM) pro analýzu materiálů

Fakulty a součásti

Zavřít