UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka odborné spolupráce

  • vývoj senzorů pro procesy zpracování biopolymerů
  • měření technických veličin v technologických procesech
  • diagnostika číslicových systémů
  • odhalování padělků elektronických součástek
  • měření EMC v bezodrazové komoře
  • terahertzová spektroskopie
  • Ramanova spektroskopie
  • skenování atomárních sil
  • forenzní vědy v bezpečnostních aplikacích
Zavřít

Fakulty a součásti