Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Zaměstnanci

2. výzkumný tým „Bezpečnostní výzkum“

Vedoucí výzkumného programu

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

Senior Researchers

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

docent TEL:+420 576 035 248 E-mail: lukas@utb.cz Kancelář:U51/710

prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 273 E-mail: vlcek@utb.cz Kancelář:U51/810

Junior Researchers

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: dulik@utb.cz Kancelář:U5/A508

Ing. Stanislav Goňa, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 282 E-mail: gona@utb.cz Kancelář:U51/A812

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 243 E-mail: hromada@utb.cz Kancelář:U51/A711

Ing. Peter Janků, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: janku@utb.cz Kancelář:U51/508

Ing. Dora Kotková, Ph.D. (roz. Lapková)

odborný asistent TEL:+420 576 035 244 E-mail: kotkova@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 246 E-mail: tmartinek@utb.cz Kancelář:U51/812

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

TEL:+420 576 035 283 Mobil:+420 603 882 391 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

Ing. Jakub Novák, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 035 316 E-mail: jnovak@utb.cz Kancelář:U51/316

Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 045 E-mail: pospisilik@utb.cz Kancelář:U51/506

Ing. David Šaur, Ph.D.

Junior Researcher TEL:+420 576 035 318 E-mail: saur@utb.cz Kancelář:U51/318

Ing. Pavel Tomášek, Ph.D.

Ph.D. student TEL:+420 576 035 192 E-mail: tomasek@utb.cz Kancelář:U51/511

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 250 Mobil:+420 739 328 058 E-mail: valouch@utb.cz Kancelář:U51/712

Ph.D. Students

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 277 E-mail: skovar@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Lukáš Králík

asistent TEL:+420 576 035 188 E-mail: kralik@utb.cz Kancelář:U51/822


Ing. Jiří Ševčík

TEL:+420 576 035 321 E-mail: jsevcik@utb.cz Kancelář:U52/103

Zaměření výzkumného programu č. 2

Fakulty a součásti

Zavřít