Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada FAI

Členové Vědecké rady FAI

VR FAI je jmenovaná na období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2026

Předseda

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/612

Členové interní

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/614

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 241 Mobil:+420 724 434 554 E-mail: janacova@utb.cz Kancelář:U5/A703

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 257 Mobil:+420 606 777 276 E-mail: prokop@utb.cz Kancelář:U51/307

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/A713

Externí členové

  • prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
   Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
  • prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
   Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
  • prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
   Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
  • prof. Ing. Radim Farana, CSc. FEng.
   Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
  • prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
  • JUDr. Jiří Kameník
   Asociace soukromých bezpečnostních služeb Českí republiky, z.s.
  • prof. Ing. Emil Kršák, PhD.
   Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
   Přírodověděcká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
   Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
  • prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
   Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
  • prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
   Fakulta výrobných technologií, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
   Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
  • doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
   Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB-TU Ostrava
  • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
   Slovácké strojírny, a.s.
  • prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
   Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
  • prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
   Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
  • doc. RNDr. Jiří Tesař Ph.D.
   Český metrologický institut
  • prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
   Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
  • prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
   Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
  • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
   Fakulta strojní, ČVUT Praha
  • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
   Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
  • Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.
   Strojnická fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Fakulty a součásti

Zavřít