Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány fakulty

Děkan FAI

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

děkan TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: dekan@fai.utb.cz, adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

Děkan Fakulty aplikované informatiky doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. vede fakultu od 28.3.2014.
Prvním jmenovaným děkanem FAI byl v letech 2006-2014 prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc..

Fakulty a součásti

Zavřít