Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát FAI

Složení AS FAI

Kontakt: as@fai.utb.cz

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Předseda AS FAI TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Místopředseda AS FAI TEL:+420 576 035 283 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

Tajemník AS TEL:+420 576 035 196 E-mail: uiui@fai.utb.cz, urp@fai.utb.cz Kancelář:U51/514

Akademičtí pracovníci

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

Člen AS FAI TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.

Člen AS FAI TEL:+420 576 035 261 E-mail: pekar@utb.cz Kancelář:U51/718

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Člen AS FAI TEL:+420 576 035 180 E-mail: sysel@utb.cz Kancelář:U51/821

doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Člen AS FAI TEL:+420 576 035 189 E-mail: senkerik@utb.cz Kancelář:U51/509

Studentská část

 • Ing. Martin Ficek – student 4. ročníku doktorského studia II, prezenční forma
  E-mail: ficek@utb.cz
 • Jakub Gerža – student 3. ročníku BTSM, kombinovaná forma
  E-mail: j_gerza@utb.cz
 • Bc. Roman Hanzlík – student 1. navazujícího ročníku IT, kombinovaná forma
  E-mail: r_hanzlik@utb.cz
 • Ing. Pavel Drábek – student 6. ročníku doktorského studia II, kombinovaná forma
  E-mail: pdrabek@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít