Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

Oddělení pro spolupráci s praxí

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Proděkan pro spolupráci s praxí TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: prodekan-praxe@fai.utb.cz Kancelář:U51/713

Referentka oddělení pro spolupráci s praxí TEL:+420 576 035 255 Mobil:+420 606 777 275 E-mail: praxe@fai.utb.cz Kancelář:U51/714

Fakulty a součásti

Zavřít