Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

Oddělení tvůrčích činností

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Statutární zástupce děkana FAI, proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-tvurci@fai.utb.cz, prodekan-phd-studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

Referentka oddělení tvůrčích činností TEL:+420 576 035 210 E-mail: tvurci@fai.utb.cz Kancelář:U51/603
Virtuální prohlídka

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně