Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celofakultní pracoviště

Sekretariát děkana

Děkan

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

děkan TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: dekan@fai.utb.cz, adamek@utb.cz Kancelář:U51/611

Mgr. Eva Navrátilová

Tajemník FAI TEL:+420 576 035 222 Mobil:+420 724 646 715 E-mail: tajemnik@fai.utb.cz Kancelář:U51/613

Asistentka děkana TEL:+420 576 035 221 Mobil:+420 602 676 353 E-mail: dekanat@fai.utb.cz Kancelář:U51/612

Fakulty a součásti

Zavřít