Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Konzultační střediska fakulty

KNZS: Praha

Studijní program: Inženýrská informatika
Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management
Typ studia: bakalářské studium
Forma: kombinovaná

Výuka na KNZS v Praze probíhá v kombinované formě studia formou konzultací (pátek, sobota) vždy 1x za 14 dní podle příslušného rozvrhu (odkaz na rozvrh). Každý semestr jsou vydány pokyny pro studenty jednotlivých ročníků.

Pokyny ke studiu pro studenty – 1. ročník

Pokyny ke studiu pro studenty – 2. a 3. ročník

Rozvrh na KNZS v Praze (rozvrhy pro kombinovanou formu studia, skupina I/BT – Praha).

Dílčí zkoušky probíhají v Praze, státní závěrečné zkoušky jsou organizovány ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít