UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů (odpovědný řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2005 – 2011).

Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace – NPV II (odpovědný řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2005 – 2011).

Vývoj a využití algoritmů vyšší úrovně pro řízení teplárenských soustav jako nástroje pro snižování cen energií a zlepšování životního prostředí (odpovědný řešitel prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc., 2006 – 2008).

Algoritmy pro řízení procesů přestupů hmoty a tepla (odpovědný řešitel prof. Ing. Roman Prokop, CSc., 2007 – 2009).

Biostimulátory a induktory rezistence biologického odpadu u obilovin a olejnin (odpovědný řešitel prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., 2008 – 2011).

Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vytěžením bioplynu k výrobě elektrické energie (odpovědný řešitel prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., 2009 – 2011).

Vývoj technologií a produktů mikrobní biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů (odpovědný řešitel prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., 2009 – 2011).

LIPIDIESEL – Využití tukových odpadů při výrobě bionafty (odpovědný řešitel prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., 2009 – 2012).

Modernizace výukových materiálů a didaktických metod (odpovědný řešitel prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc., 2010 – 2013).

Projekt programu Věda a výzkum pro inovace CEBIA-Tech – Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (odpovědný řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2011 – 2014).

Zavřít

Fakulty a součásti