UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Vědecko-výzkumná, vývojová a inovační činnost pracovníků ústavu je realizována především prostřednictvím projektů pracovištěm řešených. Významnou úlohu sehrává i řešení projektů smluvního výzkumu.

Oblasti odborné činnosti jsou:

Moderní metody automatického řízení

 • systémy se zpožděním
 • robustní systémy řízení
 • autotuning (ladění regulátorů)
 • systémy s proměnnými parametry

Decentralizované systémy

 • návrh (embedded) řídicích systémů
 • řešení realtimového software pro technologické procesy
 • monitorovací a řídicí systémy na technologické úrovni
 • supervizní systémy pro vizualizaci a řízení (In Touch, Control Web, WizCon aj.)
 • řešení a realizace jednoúčelových počítačových regulátorů

Modelování a simulace technologických procesů

 • procesy koželužského průmyslu
 • energetické procesy zaměřením na centralizované zásobování teplem
 • procesy v oblasti technologie inteligentních budov
 • optimalizace systémů a procesů s ohledem na minimalizaci výrobních nákladů
 • simulace navržených modelů a jejich řídicích systémů
Zavřít

Fakulty a součásti