Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Nabídka odborné spolupráce

 • systémy se zpožděním
 • robustní systémy řízení
 • autotuning (ladění regulátorů)
 • systémy s proměnnými parametry
 • návrh (embedded) řídicích systémů
 • řešení realtimového software pro technologické procesy
 • monitorovací a řídicí systémy na technologické úrovni
 • supervizní systémy pro vizualizaci a řízení (In Touch, Control Web, WizCon aj.)
 • řešení a realizace jednoúčelových regulátorů
 • procesy koželužského průmyslu
 • energetické procesy zaměřené na centralizované zásobování teplem
 • procesy v oblasti technologie inteligentních budov
 • optimalizace systémů a procesů s ohledem na minimalizaci výrobních nákladů
 • simulace navržených modelů a jejich řídicích systémů
 • vývoj mobilních aplikací

Fakulty a součásti

Zavřít