Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademičtí funkcionáři

Proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Statutární zástupce děkana FAI, proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: prodekan-tvurci@fai.utb.cz, prodekan-phd-studium@fai.utb.cz Kancelář:U51/609

Fakulty a součásti

Zavřít