Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Základy práce s databázemi

Organizátor: Fakulta aplikované informatiky

Garant:
doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc. (prokopova@utb.cz)

Vyučující:
doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D. (psilhavy@utb.cz)

Cílová skupina:
Kurz je určen zájemcům, kteří potřebují:
– zvyšovat svou informační gramotnost v oblasti databázových systémů
– udržovat, rozšiřovat či prohlubovat svou kvalifikaci.

Požadavky:
Základní znalosti ovládání PC.
Případné základní znalosti programování jsou výhodou.

Zakončení:
Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno vytvořením vlastního projektu.

Časový rozvrh:
Délka kurzu celkem: 40 hodin. Výuka bude probíhat v blocích po 4 hodinách.

Obsah:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou týkající se práce s relačními databázovými systémy. Praktická část předmětu bude orientována na zvládnutí softwaru MS Access, určeného pro tvorbu a zpracování jednoduchých databází.

 • Úvod do Microsoft Access – základní principy databází, způsoby tvorby databází.
 • Architektura Microsoft Access, vzorová databáze.
 • Návrh databáze, návrh tabulek.
 • Modifikace tabulek, vkládání záznamů, aktualizace dat, mazání záznamů.
 • Připojení datových zdrojů, import a export dat.
 • Jednoduché dotazy, práce s daty.
 • Použití výpočtů v dotazu, akční dotazy.
 • Dotazy pro práci s daty z více tabulek.
 • Agregace a kontingenční tabulky.
 • Uživatelské rozhraní aplikace v Microsoft Access – tvorba formuláře a jeho význam.
 • Sestavy.
 • Tvorba a využití maker.
 • Vybrané nástroje pro správu databáze.
 • Strategie návrhu databázové aplikace a příklady k procvičení.

Plánovaný začátek nejbližšího kurzu: dle domluvy

Minimální počet účastníku: 10

Cena za 1 osobu: 3500,- Kč

Fakulty a součásti

Zavřít