Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Elektromagnetická kompatibilita pro průmyslovou praxi

Garant kurzu: doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Cílová skupina: pracovníci průmyslových podniků

Anotace:

Kurz je zaměřen na skupinu zájemců z praxe ( konstruktéři elektronických zařízení, pracovníci provádějící zkoušky, vývojoví pracovníci, řízení kvality apod.).

  • V kurzu jsou pouze v nezbytné míře představeny teoretické základy EMC, které vychází z praktických potřeb průmyslových technologií nebo se vyskytují v běžné konstrukční praxi.
  • Kurz je doplněn příklady z řady reálných praktických měření, které jsme v uplynulých letech (2006-až dosud) na Ústavu elektroniky a měření FAI UTB Zlín prováděli. Jedná se o měření z oblasti EMI a EMS a měření z oblasti týkající se ochrany před elektrostatickým nábojem (ESD).
  • Účastníci kurzu projdou laboratorními cvičeními.
  • Po absolvování kurzu, včetně laboratoří, obdrží účastníci certifikát o jeho absolvování.

Rozsah kurzu: 20 hodin

Cena kurzu: 10 200,- Kč/osobu bez DPH

Fakulty a součásti

Zavřít