Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Technologie WWW

Garant:
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Vyučující:
doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

Cílová skupina:
Kurz je určen pro zájemce o tvorbu dynamických WWW stránek s využitím PHP a databáze MySQL.

Požadavky:
Základní práce s PC a Internetem.
Případné základní znalosti programování a databází jsou výhodou.

Zakončení:
Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno vytvořením vlastního projektu.

Časový rozvrh:
Délka kurzu celkem: 50 vyučovacích hodin. Výuka probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách v blocích po 5 hodinách.

Obsah:
Cílem kurzu je seznámit posluchače s postupem tvorby dynamických webových stránek. Postupně budou prezentovány a prakticky cvičeny následující technologie: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Při tvorbě moderní webové stránky se nelze vyhnout používání dalších technologií, např. AJAX a využití podpůrných knihoven pro JavaScritpt (např. jQuery). Dynamické webové stránky předpokládají přístup do databáze, v kurzu byla zvolena databáze MySQL pro její velké rozšíření na serverech v Internetu, které poskytují hosting. V průběhu kurzu jsou všechny technologie prakticky procvičovány na příkladech. Po absolvování kurzu získá posluchač základní znalosti pro tvorbu dynamických webových stránek.

Struktura:

 • Přehled základních HTML tagů
  • Začlenění grafiky a hypertextových odkazů
  • Využití tabulek při tvorbě www stránek
  • Formuláře
 • Kaskádové styly
 • Syntaxe základních příkazů JavaScriptu
  • Funkce a události
  • Dialogová okna
  • Formuláře a JavaScript
 • Úvod do skriptování PHP
  • Syntaxe základních příkazů PHP
  • Implementace příkazů PHP do html kódu
  • Funkce
  • Zpracování dat z formulářů
  • Tvorba jednoduchých skriptů
 • Úvod do MySQL, spolupráce PHP a databází
 • Zabezpečení

Plánovaný začátek nejbližšího kurzu: zatím nestanoven

Minimalní počet účastníků: 8

Cena za 1 osobu: 5000,- Kc

Fakulty a součásti

Zavřít