Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Kurz pro začínající správce podnikových počítačových sítí

Garant kurzu: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Anotace: Cílem kurzu je zvýšit odborné znalosti pracovníků spravující počítačové sítě v malé nebo střední firmě.

Obsah přednášek:

 • Základní síťové terminologie, historie počítačových sítí, dělení sítí.
 • Přenosová média, přenos signálu, fyzické a logické topologie, principy přístupových metod, normování a standardizace.
 • Datagaramová služba, virtuální spoj, potvrzování PDU, síťové protokoly TCP/IP, adresování v sítích IPV4 a IPV6.
 • Problematika připojení jednotlivých PC a malých sítí do Internetu.
 • DNS, firewaly, překlad adres, směrování v sítích a VPN.
 • Přepínání v sítích a VLAN.
 • Zálohování dat.
 • Záložní zdroje.
 • Řešení problémů na síti.

Obsah cvičení:

 • Základní konfigurace směrovačů v LAN pomocí protokolů RIP a OSPF.
 • Základní konfigurace přepínačů v LAN včetně VLAN pomocí protokolů VTP a STP.
 • Základní konfigurace WAN sítí pomocí protokolů PPP a Frame Relay.

Minimální počet uchazečů pro otevření kurzu: 10, maximální počet uchazečů 12.

Délka kurzu: 70 hodin (35 hodin přednášky, 35 hodin cvičení).

Cena kurzu: 35.000,- Kč.

Datum otevření za předpokladu 10 uchazečů.

Fakulty a součásti

Zavřít