UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Přehled projektů řešených pracovníky Ústavu počítačových a komunikačních systémů za posledních 5 let

Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů – dílčí část Instrumentace a senzorika technologických procesů (hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., odp. řešitel za výzkumnou skupinu doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc., 2005 – 2011)

Aktuálně řešené projekty
OP VaVpI ED2.1.00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) (řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., 2011 – 2014)

Zavřít

Fakulty a součásti