UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Ústav počítačových a komunikačních systémů se angažuje v aktuálním soudobém rozvoji oborů, které se vydělují ze zaměření, které bylo dříve známé pod společným názvem Sdělovací technika. Dnešní rozvoj této odbornosti se vyznačuje přechodem na digitální techniku, ať už se jedná o hromadné sdělovací prostředky nebo o interpersonální systémy mobilní komunikace. Sdělovací systémy jsou řešeny jako vysoce spolehlivé číslicové integrované obvody a systémy, které zastupují podstatné části těchto systémů určených pro přenos a prezentaci informace – multimediální počítačové systémy.

Výzkum a vývoj za poslední desetiletí přinesl do praxe závratné tempo inovací, které se realizovalo v navazujících generacích přístupových sítí mobilních komunikačních standardů, které jsou známé pod zkratkami GSM (Global System for Mobile Communication), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) i v současné době probíhající výzkum označovaný LTE (Long Term Evolution), jehož pokračování se předpokládá do roku 2025, či déle. Jednotlivé etapy jsou vyznačeny ne jako obchodní strategie, ale jako skutečné technické inovace, etapy, v nichž se uplatňují nové technické principy telekomunikačních služeb.

Vývoj k vyšším výkonům zpracování a přenosu informací se přitom týká také základního přenosového prostředí, kterým je Internet. Týká se také „obsahové náplně“ zpráv, která se neobejde bez efektivního využití databází a jejich prezentace. Toto všechno je nutné chápat jako části, které řídí multimediální počítačové systémy s nezbytným vysokým výpočetním výkonem. Výpočetní výkon dnešních integrovaných čipů, pro které je charakteristická architektura více výpočetních jader, již dávno překonal výpočetní výkon počítačů předcházejících technologických provedení. Pro dnešní vývojové trendy je charakteristická nejen nižší energetická náročnost, ale i radikální zvýšení spolehlivosti provozu počítačových systémů a zejména jejich komunikačních schopností.

Zavřít

Fakulty a součásti