UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření ústavu

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je zaměřena do následujících oblastí:

 • Diferenciální rovnice.
 • Diferenciální geometrie.
 • Univerzální algebra, teorie svazů.
 • Numerická matematika – metoda konečných prvků.
 • Statistika.

Spolupráce s tuzemskými a zahraničními institucemi:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, Olomouc, Česká Republika.
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálních věd, Olomouc, Česká Republika.
 • Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav matematiky a statistiky, Brno, Česká Republika.
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Brno, Česká Republika.
 • České vysoké učení v Praze, Fakulta stavební, Katedra matematiky, Praha, Česká Republika.
 • České vysoké učení v Praze, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky, Praha, Česká Republika.
 • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inženierstva, Katedra technických vied a informatiky, Žilina, Slovenská Republika.
 • Al-Baath University, Institute of Computer Sciences, Homs, Syria.
 • Lousiana State Universtiy, Health Sciences Center, New Orleans, USA.
 • Slovenská technická univerzita, Ústav matematiky a fyziky, Strojná fakulta, Bratislava, Slovenská Republika.
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Department Mathematik, Emmy-Noether Zentrum, Erlangen, Deutschland.
Zavřít

Fakulty a součásti