UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

V současnosti řešené projekty:

Projekt NF – EHP, NF-CZ07-ICP-4-345-2016, Optimization modeling and statistical processing for demand based problems – marketing decision-making support,
(zodpovědný řešitel Ing. Dušan Hrabec, 2016)

Projekt FRVŠ MŠMT, č. 504, Inovace předmětu Matematika II o funkcích více proměnných webovou prezentací s grafikou i animacemi a využitím pro univerzity s inženýrskými obory, (zodpovědný řešitel RNDr. Miloslav Fialka, CSc., 2012)

Projekt VG20112014067, Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury, (spolu řešitel doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc., 2012/2014)

Zavřít

Fakulty a součásti