Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Galerie

Slavnostní otevření matematického centra – Zahájení činnosti Math Support Centre podpořili svou účastí děkan FAI docent Milan Adámek, proděkan FAI pro pedagogiku docent Jiří Vojtěšek a prorektor pro celoživotní vzdělávání profesor Roman Prokop. Studenti po prohlídce učebny mohli zvolit ze dvou náročností kvízů o ceny. Všem přítomným děkujeme za účast a studentům přejeme hodně studijních úspěchů. A kdybyste potřebovali konzultovat matematiku, víte, kde nás najdete.

Fakulty a součásti

Zavřít