Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Projekty

IKAP II


Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Cíle projektu:

Cílem projektu je mimo jiné zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost).

Cílem projektové části Matematická gramotnost je realizovat následující klíčové aktivity.

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost:

Pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ, nematuritních oborů SŠ a maturitních oborů SŠ.

Portál www.matematickedigihry.cz.

2. Aplikace matematiky v praxi:

 • Krajská online soutěž třídních kolektivů se zaměřením na rozvoj procedurálních schopností, porozumění textu a matematizaci úloh pro 2.stupeň ZŠ a SŠ.
 • Prezenční týmová soutěž pro 4. a 5. ročníky ZŠ MISE 45.
 • Procházky s matematikou Zlínským krajem (portál www.prochazkysmazlikem.cz).

3. Práce s talentovanými žáky

 • Volnočasová aktivita
 • Semináře pro matematicky nadané žáky, 14:30 – 17:45 hodin v konferenčním sále Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně (5. 12. 2022 , 9. 01. 2023, 6. 02. 2023, 24. 04. 2023, 24. 05. 2023, přihláška)

Příjemce: Zlínský kraj

Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

realizace projektové části Matematická gramotnost: Fakulta aplikované informatiky

Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Aktuálně plánované akce:

Realizované akce:

 • 11. 6. 2021 Soutěž MISE 45
 • 15. 6 2021 Online soutěž třídních kolektivů
 • 25. 11. 2021 Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 2. 12. 2021 Setkání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 3. 12. 2021 Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 15. 2. 2022 Online soutěž třídních kolektivů
 • 21. 4. 2022 Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 28. 4. 2022 Setkání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 29. 4.2022 Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 19. 5. 2022 Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů učitelství zaměřené na matematickou gramotnost
 • 10. 6. 2022 Soutěž MISE 45
 • 13. 10. 2022 Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů učitelství zaměřené na matematickou gramotnost
 • 20. 10. 2022 Setkání učitelů matematiky 2. stupně ZŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 21. 10. 2022 Setkání učitelů matematiky maturitních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 9. 2. 2023 Setkání učitelů matematiky nematuritních oborů SŠ se zaměřením na matematickou gramotnost
 • 21. 2. 2023 Online soutěž třídních kolektivů
 • 23. 3. 2023 Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů učitelství zaměřené na matematickou gramotnost

Fakulty a součásti

Zavřít