Tomas Bata University in Zlín

Open in navigation

Research

Projects Undertaken

Resolved Projects

Research and development activities are carried out at the institutes and departments of the faculty through their involvement in the following:

Research Intents

Grant Projects

  • Grant Agencies of the Czech Republic
  • Grant Agencies of the Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Technological Agencies of the Czech Republic
  • Grant Projects Issued by Ministries of the Government of the Czech Republic

In addition, within the framework of research, development and innovation activities, the faculty also cooperates with entrepreneurial entities and state administration institutions such that research results find their validation in company practice. So-called “Innovative vouchers” contribute greatly to the evolution of this cooperation, among other things. The faculty deals with inexhaustible quantities of such efforts.


Projects funded by the Grant Agency of the Czech Republic

 

Project investigator Project number Implementation period Title
Hrabec Dušan 20-00091Y 2020 – 2022 Nové přístupy operačního výzkumu pro udržitelnost v odpadovém hospodářství
Šenkeřík Roman (co-investigator) GA 15-06700s 2015 – 2017 Nekonvenční řízení komplexních systémů
Novák Jakub GP 102/09/P243 2009 – 2011 Prediktivní řízení nelineárních systémů pomocí sítí lokálních modelů
Zelinka Ivan GA 102/09/1680 2009 – 2011 Evoluční návrh řídicích algoritmů
Schauer František GA 202/09/1206 2009 – 2011 Nanocrystalické heterogenní sluneční články
Gazdoš František GA 102/07/P148 2007 – 2009 Přímé metody návrhu a ladění regulátorů
Řezníčková Jana GA 201/07/P297 2007 – 2009 Oscilační teorie pololineárních diferenciálních a diferenčních rovnic

Projects funded by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Project investigator Project number Implementation period Title
Kolomazník Karel
(spoluřešitel)
QH72117 2007 – 2011 Biostimulátory a induktory rezistence biologického původu u obilovin a olejnin

Projects funded by the Technology Agency of the Czech Republic

Project investigator Project number Implementation period Title
Jašek Roman (co-investigator) FW01010381 2020-2023 Inteligentní robotická ochrana zdraví ekosystému hydroponického skleníku
Lapková Dora (co-investigator) TH04010377 2019-2022 Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem
Vašek Vladimír TH02020979 2017-2020 Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy
Maňas Miroslav (co-investigator) TA03010724 2013-2015 AV a EV LED svítidel s vyšším stupněm krytí

Faculties and departments

Close