Tomas Bata University in Zlín

Research

Projects Undertaken

Resolved Projects

Research and development activities are carried out at the institutes and departments of the faculty through their involvement in the following:

Research Intents

Grant Projects

  • Grant Agencies of the Czech Republic
  • Grant Agencies of the Academy of Sciences of the Czech Republic
  • Technological Agencies of the Czech Republic
  • Grant Projects Issued by Ministries of the Government of the Czech Republic

In addition, within the framework of research, development and innovation activities, the faculty also cooperates with entrepreneurial entities and state administration institutions such that research results find their validation in company practice. So-called “Innovative vouchers” contribute greatly to the evolution of this cooperation, among other things. The faculty deals with inexhaustible quantities of such efforts.


Projects funded by the Grant Agency of the Czech Republic

 

Project investigatorProject numberImplementation periodTitle
Hrabec Dušan20-00091Y2020 – 2022Nové přístupy operačního výzkumu pro udržitelnost v odpadovém hospodářství
Šenkeřík Roman (co-investigator)GA 15-06700s2015 – 2017Nekonvenční řízení komplexních systémů
Novák JakubGP 102/09/P2432009 – 2011Prediktivní řízení nelineárních systémů pomocí sítí lokálních modelů
Zelinka IvanGA 102/09/16802009 – 2011Evoluční návrh řídicích algoritmů
Schauer FrantišekGA 202/09/12062009 – 2011Nanocrystalické heterogenní sluneční články
Gazdoš FrantišekGA 102/07/P1482007 – 2009Přímé metody návrhu a ladění regulátorů
Řezníčková JanaGA 201/07/P2972007 – 2009Oscilační teorie pololineárních diferenciálních a diferenčních rovnic

Projects funded by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Project investigatorProject numberImplementation periodTitle
Kolomazník Karel
(spoluřešitel)
QH721172007 – 2011Biostimulátory a induktory rezistence biologického původu u obilovin a olejnin

Projects funded by the Technology Agency of the Czech Republic

Project investigatorProject numberImplementation periodTitle
Jašek Roman (co-investigator)FW010103812020-2023Inteligentní robotická ochrana zdraví ekosystému hydroponického skleníku
Lapková Dora (co-investigator)TH040103772019-2022Vývoj metod identifikace a ochrany měkkých cílů dopravní infrastruktury pro zvýšení jejich bezpečnosti a odolnosti před teroristickým útokem
Vašek VladimírTH020209792017-2020Distribuovaný systém řízení regionální soustavy zásobování teplem a chladem koncipované jako Smart Energy
Maňas Miroslav (co-investigator)TA030107242013-2015AV a EV LED svítidel s vyšším stupněm krytí

Faculties and departments

Close