Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Formuláře studijního oddělení

Formuláře pro studenty Bc. a Mgr. studia

Formuláře týkající se studia:

Žádost, PDF zde – tato obecná žádost pokrývá případy, pro které nejsou níže uvedené formuláře.

Žádost o omluvení ze zápisu v řádném termínu, PDF zde.
Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium.
Protokol o vyrovnání závazků vůči FAI UTB Zlín.
Žádost o uznání zápočtu/zkoušky.
Vzdání se lhůty při přerušení/ukončení studia.
Plná moc.
Žádost o průkaz ISIC.
Potvrzení před promocí.
Potvrzení o studiu, PDF zde.
Individuální studijní plán.
Zápisový list, PDF zde.
Zápočet za předmět Bakalářská/Diplomová práce.

Formuláře týkající se stipendií:

Žádost na přiznání stipendia – žádost pro řádné prospěchové stipendium, mimořádné stipendium (žádost podává student) a sociální stipendium.
Žádost o mimořádné stipendium – žádost podávají všichni mimo studentů.


Směrnice rektora č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1
– Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případě těhotenství, porodu či rodičovství
Příloha č. 1 – Formulář – Žádost o uznanou dobu rodičovství

Formuláře pro studenty doktorského studia naleznete zde.

Pro anglicky hovořící studenty

Certificate of Study.
General Request – English version and PDF here.

Fakulty a součásti

Zavřít