UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Konzultační střediska fakulty

Důvody zřízení KNZS

  1. Při zřizování Univerzity Tomáše Bati se Fakulta technologická v memorandu ze dne 19. 1. 1999 zavázala, že její vzdělávací činnost nezůstane omezena na město Zlín a připraví vzdělávací programy pro okresní města Zlínského kraje.
  2. Vysokoškolské studium se pro studenty na konzultačních střediscích výrazně zlevní.
  3. Zvyšuje se prestiž střední školy, při které je konzultační středisko zřízeno.
  4. Snižuje se zátěž učeben na Fakultě aplikované informatiky a současně se lépe sestavuje rozvrh na konzultačních střediscích. Studenti mají většinou jeden volný studijní den.
Zavřít

Fakulty a součásti