Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úspěšní absolventi

Ing. Igor Košík


Ing. Igor Košík, absolvent magisterského oboru Informační technologie, v současnosti zaměstnán jako Business Intelligence Analyst – Erste Group Bank AG ve Vídni

Jeho vyjádření ke studiu na FAI:

“Jedným z mojích doposiaľ najlepších rozhodnutí bolo štúdium na FAI. Vďaka tejto škole som nadobudol všeobecný prehľad v oblasti IT, ktorý je široko uplatniteľný prakticky v akejkoľvek oblasti. Možnosť účasti v programe Erasmus ma posunula i na jazykovej úrovni, čo mi otvorilo úplne nové kariérne možnosti. Veľké ďakujem patrí zamestnantom fakulty za ich osobitý prístup a ochotu pomôcť vždy, keď o ňu bolo požiadané. Rada ostatným študentom: „Využite možnosti vašej školy na maximum, vráti sa vám to v pracovnom živote niekoľkonásobne.“

Fakulty a součásti

Zavřít