Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Delegace z Izraele

Návštěva vědecké delegace ze státu Izrael ve Zlínském kraji a na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně

Ve dnech 9.5. až 11.5. na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně proběhlo setkání se zástupci Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a Univerzity v Negevu, týkající se aplikace umělé inteligence do zemědělského sektoru. Cílem pracovní návštěvy je podpora excelentní mezinárodní spolupráce, znalostní transfer poznatků z oblastí inteligentního robotického zemědělství, využití umělé inteligence a datové analýzy pro detekci zdravotních anomálií, predikci sklizně ve skleníkových systémech a nových chytrých (SMART) technologií.

 

Pracovní setkání na Fakultě aplikované informatiky – Czech-Israeli Agro-Informatics and AI workshop

 

Pracovní setkání na Fakultě aplikované informatiky bylo spojeno s odbornými prezentacemi představujícími vědeckovýzkumnou činnost na poli mezinárodního výzkumu. O trendech a požadavcích podniků, včetně významu globální spolupráce hovořila vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová. Prezentace expertů Dr. Ittai Herrmanna (profesora Hebrejské Univerziti v Jeruzalémě) a Dr. Yuval Pintera (profesora Ben Gurionovy Univerzity v Negevu) a jejich týmů představili využití umělé inteligence v analýze obrazu a modelech spojených se srozumitelným strojovým inteligentním projevem – přirozenou řečí. Přednášku z oblasti moderních trendů přednesl předseda Prognostického klubu České manažerské asociace Dr. Štědroň.

Univerzitu Tomáše Bati zastupovala platforma Laboratoře umělé inteligence (AILab) Fakulty aplikované informatiky se svými odbornými prezentacemi. Celé setkání bylo spojeno s rozsáhlou odbornou diskuzí a záštitou Česko – Izraelské obchodní komory.

„Výstupem odborného setkání organizovaného Ústavem informatiky a umělé inteligence je sdílení odborných znalostí a budování předpokladů pro následný transfer poznatků do praxe a specifického výukového procesu v oblastech aplikované informatiky,“ říká Dr. Pavel Vařacha, technologický expert se zkušenostmi z odborných univerzitních pracovišť z USA a Japonska a výkonný manažer odborného setkání.

„Transfer technologií a spolupráce s klíčovými světovými pracovišti je hlavním motorem znalostního růstu, který současně buduje povědomí o značce Univerzity Tomáše Bati ve světě současně s potenciálem města Zlín a Zlínského kraje,“ doplňuje profesor Roman Jašek, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence a odborný garant celé akce.

Program pracovních jednání byl doplněn setkáním na Krajském úřadě ve Zlíně, prohlídkou Baťova mrakodrapu (budovy 21), návštěvou synagogy v Holešově a židovského hřbitova s hrobem významného rabína Šacha.

 

Odborného setkání se zúčastnili

 • Pavel Vařacha – vedoucí projektu odborného setkání, UTB ve Zlíně
 • Roman Jašek – profesor, ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence, UTB ve Zlíně
 • Delana Mikolášová – attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací, Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu, Izrael

 

Hebrejská univerzita v Jeruzalémě

 • Ittai Herrmann – profesor Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě
 • Roy Sadeh – vědeckovýzkumný pracovník Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě
 • Omer Perach – vědeckovýzkumný pracovník Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě

Ben Gurionova Univerzita v Negevu (městě Beerševa)

 

 • Yuval Pinter – profesor, Ben Gurionova Univerzita v Negevu (městě Beerševa)
 • Sophia Solomon – vědeckovýzkumný pracovník, Ben Gurionova Univerzita v Negevu
 • Tima Kagan – vědeckovýzkumný pracovník, Ben Gurionova Univerzita v Negevu

Zástupci organizací

 • Petr Beneš, víceprezident, Česko – Izraelská obchodní komora
 • Dr. Bohumír Štědroň – docent, předseda Prognostického klubu České manažerské asociace ()
 • Olga Girstlová – Čestná prezidentka ČMAPM (Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek), vedoucí podnikatelka světa 1999 (Monako), ()
 • Zoša Vyoralová – Výkonná ředitelka českého výboru Židovského národního fondu

Fakulty a součásti

Zavřít