Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Tato stránka navazuje na opatření vydané zákonem č. 67/2022 Sb. v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace a týká se především uchazečů o studium na Fakultě aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně (UTB), kteří jsou současně osobou, která byla nucena v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině opustit území Ukrajiny, a kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., nebo student vysoké školy v ČR s ukrajinským státním občanstvím, který není zahrnutý v obecné kategorii.

Z důvodu změn termínů, kdy dané zákony pozbývají platnosti (původně dne 31. března 2023) se na aktualizaci této stránky pracuje.