UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studentská tvůrčí a odborná činnost

Soutěže STOČ

Jedním z důležitých výstupů práce studenta pomvěda je účast na mezinárodní soutěži pro studenty středních a vysokých škol STOČ (Studentská Tvůrčí a Odborná Činnost). První ročník této soutěže, na jejíž organizaci se naše fakulta podílí, proběhl již v roce 1996. Od roku 2017 je soutěž určena nejenom pro studenty bakalářského a magisterského studia na vysoké škole, ale také pro studenty středních škol. Přínos této soutěže spočívá nejenom ve srovnání úrovně prací studentů z různých univerzit a středních škol, ale především je to možnost k vytvoření nových kontaktů a společné diskusi studentů se svými kolegy, učiteli, zástupci akademické obce nebo zástupci z průmyslové praxe. Pro studenty středních škol je to pak velmi dobrá možnost seznámit se s prostředím technicky orientované fakulty vysoké školy a usnadnit jim tak rozhodování při výběru typu vysoké školy.

Zavřít

Fakulty a součásti