Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Studium bez bariér

Umožňujeme studentům s hendikepem studovat tak, aby byly zohledněny jejich specifické potřeby, které v důsledku hendikepu vznikly. Každý student se specifickými potřebami (dále student se SP) má právo na takové studijní podmínky, které jej neznevýhodňují v porovnání s ostatními studenty. Již před přijímacími zkouškami mohou uchazeči s hendikepem žádat o zohlednění jejich specifického způsobu práce.

Tutor pro studenty se specifickými potřebami:
Bc. Marcela Sklenářová, +420 576 035 051, tutor@fai.utb.cz

CENTRUM PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Fakulty a součásti

Zavřít