Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Praktické informace

Studium bez bariér

Umožňujeme studentům s hendikepem studovat tak, aby byly zohledněny jejich specifické potřeby, které v důsledku hendikepu vznikly. Každý student se specifickými potřebami (dále student se SP) má právo na takové studijní podmínky, které jej neznevýhodňují v porovnání s ostatními studenty. Již před přijímacími zkouškami mohou uchazeči s hendikepem žádat o zohlednění jejich specifického způsobu práce.

Více informací najdete zde.

Zavřít

Fakulty a součásti