Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akreditace – přehled

Nově akreditované studijní programy

Kód ISCED-F Název studijního programu Specializace Kód studijního programu Titul Stand. doba stud. Forma
studia
Jazyk Akr.do
roku
Bc. Mgr. Ph.D.
0613 Softwarové inženýrství B0613A140020 Bc. 3 P K cz 26.10.2029
0613 Software Engineering B0613A140021 Bc. 3 P en 26.10.2029
0688 Informační technologie v administrativě B0688A140008 Bc. 3 P cz 16.11.2024
0714 Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci Inteligentní systémy s roboty B0714A150006 Bc. 3 P K cz 26.10.2029
0714 Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci Průmyslová automatizace B0714A150006 Bc. 3 P K cz 26.10.2029
0714 Applied Informatics in Industrial Automation Inteligent Systems with Robots B0714A150007 Bc. 3 P en 26.10.2029
0714 Applied Informatics in Industrial Automation Industrial Automation B0714A150007 Bc. 3 P en 26.10.2029
1032 Bezpečnostní technologie, systémy a management B1032A020001 Bc. 3 P K cz 14.11.2029
0613 Informační technologie Softwarové inženýrství N0613A140022 Ing. 2 P K cz 26.10.2029
0613 Informační technologie Kybernetická bezpečnost N0613A140022 Ing. 2 P K cz 26.10.2029
0613 Information Technologies Software Engineering N0613A140023 Ing. 2 P en 26.10.2029
0613 Information Technologies Cyber Security N0613A140023 Ing. 2 P en 26.10.2029
0714 Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0 N0714A150006 Ing. 2 P K cz 26.10.2029
0714 Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 N0714A150007 Ing. 2 P en 26.10.2029
1032 Bezpečnostní technologie, systémy a management Bezpečnostní management N1032A020003 Ing. 2 P K cz 14.11.2029
1032 Bezpečnostní technologie, systémy a management Bezpečnostní technologie N1032A020003 Ing. 2 P K cz 14.11.2029
1032 Security Technologies, Systems and Management Security Management N1032A020004 Ing. 2 P en 14.11.2029
1032 Security Technologies, Systems and Management Security Technology N1032A020004 Ing. 2 P en 14.11.2029
0613 Informační technologie P0613D140026 Ph.D. 4 P K cz 14.11.2029
0613 Information Technologies P0613D140027 Ph.D. 4 P K en 14.11.2029
0714 Automatické řízení a informatika P0714D150009 Ph.D. 4 P K cz 14.11.2029
0714 Automatic Control and Informatics P0714D150010 Ph.D. 4 P K en 14.11.2029
1032 Bezpečnostní technologie, systémy a management P1032D020002 Ph.D. 4 P K cz 4.3.2025
1032 Security Technologies, Systems and Management P1032D020003 Ph.D. 4 P K en 4.3.2025

Dobíhající studijní programy podle starší verze akreditací

Kód
KKOV
Název studijního programu Název studijního oboru Kód
JKOV
Titul Stand. doba stud. Forma
studia
Akr.do
roku
Bc. Mgr. Ph.D.
B3902 Inženýrská informatika Bezpečnostní technologie, systémy a management 3902R039 Bc. 3 P K 31.12.2024
Informační a řídicí technologie 3902R052 Bc. 3 P K 31.12.2024
Softwarové inženýrství 3902R031 Bc. 3 P 31.12.2024
Informační technologie v administrativě 3902R057 Bc. 3 P 31.12.2024
Inteligentní systémy s roboty 3902R065 Bc. 3 P K 31.12.2024
Engineering Informatics Information and Control Technologies 3902R052 Bc. 3 P 31.12.2024
N3902 Inženýrská informatika Automatické řízení a informatika 3902T037 Ing. 2 P K 31.5.2022
Informační technologie 1802T007 Ing. 2 P K 31.12.2024
Integrované systémy v budovách 3902T048 Ing. 2 P 1.11.2022
Bezpečnostní technologie, systémy a management 3902T039 Ing. 2 P K 31.5.2023
Učitelství informatiky pro střední školy 7504T077 Ing. 2 P 31.12.2022
Počítačové a komunikační systémy 3902T045 Ing. 2 P K 31.5.2022
Engineering Informatics Integrated Systems in Buildings 3902T048 Ing. 2 P 1.11.2022
Information Technologies 1802T007 Ing. 2 P 31.12.2024
Security Technologies, Systems and Management 3902T039 Ing. 2 P 31.5.2023
P3902 Inženýrská informatika Inženýrská informatika Ph.D. 4 P K 31.12.2024
Engineering Informatics Engineering Informatics Ph.D. 4 P K 31.12.2024
Inženýrská informatika Automatické řízení a informatika Ph.D. 4 P K 31.12.2024
Engineering Informatics Automatic Control and Informatics Ph.D. 4 P K 31.12.2024

Vzdělávací programy

Vzdělávací program Akr.do roku
Studium k rozšíření odborné kvalifikace – Informační technologie 15.5.2015

Habilitační řízení a řízení jmenování profesorem

Název oboru Akr.do roku
Řízení strojů a procesů 31.1.2026
Aplikovaná informatika 31.1.2026

Fakulty a součásti

Zavřít