UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Volby zástupců FAI do AS UTB pro funkční období 2019 – 2022

Představení kandidátů a jejich vize

Kandidátní listina pro volby zástupců Fakulty aplikované informatiky do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na funkční období 2019 – 2022

Kandidátní listina zaměstnanců:
Kandidátní listina studentů:
  • Mach Václav, Ing. – 3. ročník DSP, II
  • Mrázek jan, Ing. – 4. ročník DSP, II
  • Skovajsa Jan, Ing. – 4. ročník DSP, AŘI
Zavřít

Fakulty a součásti