Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Aktuality

Návštěva Dr. Kongoliho (FLOGEN, Montreal, Kanada) na FAI

Ve dnech 9-13. srpna navštívil Fakultu aplikované informatiky Dr. Florian Kongoli, prezident (CEO) společnosti FLOGEN Technologies Inc., Montreal, Kanada (www.flogen.com), a hlavní organizátor mezinárodního summitu SIPS 2021 (Sustainable Industrial Processing Summit, https://www.flogen.org/sips2021/).

Hlavním důvodem návštěvy Dr. Kongoliho bylo především seznámení se s pracovištěm prof. Karla Kolomazníka, který byl vybrán jako jeden z čestných hostů (STARS) letošního ročníku summitu SIPS 2021 a jako hlavní osobnost dílčího symposia nesoucího jeho jméno – Kolomaznik International Symposium on Materials Recycling Processes & Products

(https://www.flogen.org/sips2021/Karel_Kolomaznik.php).

V rámci své návštěvy se Dr. Kongoli také setkal s rektorem UTB ve Zlíně, prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D. V závěru jednání byla podepsána dvoustranná partnerská smlouva mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a společností FLOGEN, prostřednictvím které obě instituce vyjádřily souhlas s vzájemnou spoluprací zahrnující mimo jiné výměny studentů a výzkumných/akademických pracovníků, přípravu společných výzkumných projektů nebo společnou organizaci konferencí. Tisková zpráva vydaná společností FLOGEN je k dispozici zde (https://www.einpresswire.com/article/550709077/dr-florian-kongoli-a-prof-vladim-r-sedla-k-podepsali-partnerskou-smlouvu-mezi-flogen-a-univerzitou-tom-e-bati-ve-zl-n?n=2).

Dr. Florian Kongoli a rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. podepisují partnerskou smlouvu mezi UTB ve Zlíně a společností FLOGEN.

 

Fotodokumentace z návštěvy je k dispozici zde (https://www.flogen.org/?p=33&an=2021).

Návštěva Dr. Kongoliho proběhla v rámci interního projektu UTB ve Zlíně „Podpora mezinárodní spolupráce pro rok 2021“ a pod záštitou děkana FAI, doc. Mgr. Milana Adámka, Ph.D.

Zleva: Dr. Florian Kongoli s profesorem Karlem Kolomazníkem a děkanem FAI, doc. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít