Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
coronavirus

Aktuální informace k výuce na FAI

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na adrese www.utb.cz/koronavirus/.

Případné další dotazy zasílejte na email faq@fai.utb.cz.

Aktuální informace k organizaci výuky na FAI od 14. 2. 2022

 

Dle aktuálního Rozhodnutí děkana RD/03/22 – Dočasné omezení a organizace výuky v letním semestru akademického roku 2021/2022 na Fakultě aplikované informatiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně platí, že výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 bude probíhat dle aktuálně platného časového plánu výuky na FAI, který je definován v Rozhodnutí děkana RD/12/21.

Dále platí pro:

Prezenční studium
  • Veškerá výuka bude od pondělí 14. 2. 2022 probíhat fyzicky dle aktuálního rozvrhu v IS/STAG.
  • Výuka sportovních aktivit probíhá fyzicky dle rozvrhu v IS/STAG, další informace na webových stránkách ÚTV v aktualitách
Kombinované studium
  • Výuka v kombinované formě studia bude až do soboty 19. 2. 2022 včetně probíhat on-line formou dle rozvrhu v IS/STAG.
  • Další výuka v kombinované formě studia od pátku 25. 2. 2022 bude probíhat fyzicky dle platného rozvrhu v IS/STAG.
  • Vyučující poskytnou studentům dostatečné množství podpůrných materiálů pro studium včetně záznamů online výuky z Microsoft Teams pro pozdější přehrání.

Přítomnost studentů na výuce cvičení a seminářů je kontrolovaná, na přednáškách doporučená.

Postup při příznacích virového onemocnění:
  • Informujte svého ošetřujícího lékaře a řiďte se jeho pokyny.
  • Pokud vám nařídí lékař, nebo jiná státní autorita, pobyt doma, informujte o této skutečnosti na email covid@fai.utb.cz. Uveďte své jméno, studijní obor a ročník.
  • Po návratu do školy se s vyučujícími dohodněte na individuálním řešení vaší nepřítomnosti na povinné výuce.

Fakulty a součásti

Zavřít