Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
coronavirus

Aktuální informace k výuce v ZS 2020/21

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na adrese www.utb.cz/koronavirus/.

Postup při příznacích virového onemocnění:
 • Informujte svého ošetřujícího lékaře a řiďte se jeho pokyny.
 • Pokud vám nařídí lékař, nebo jiná státní autorita, pobyt doma, informujte o této skutečnosti na email covid@fai.utb.cz popř. na Studijním oddělení. Uveďte své jméno, studijní obor a ročník.
 • Po návratu do školy se s vyučujícími dohodněte na individuálním řešení vaší nepřítomnosti na povinné výuce.

Na této stránce budou zveřejněny aktuální informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2020/21 na Fakultě aplikované informatiky.

Ve zbytku týdne (23. – 26. 9. 2020):

 1. Výuka přednášek a seminářův prezenční formě studia bude probíhat online přes MS Teams.
 2. Výuka cvičení, které jsou plánovány dle IS/STAG pro více než 15 osobbudou probíhat také online přes MS Teams.
 3. Výuka cvičení, které jsou plánovány dle IS/STAG proméně než 5 osob budou probíhat fyzicky na FAI dle rozvrhu.
 4. Nelze vyloučit, že se studenti nebudou moci zúčastnit seminářů kvůli přesunu na cvičení, které bude probíhat na FAI. V tomto případě bude jejich neúčast omluvena.

Od úterý 29. 9. do 31. 10. 2020 (po dobu platnosti Mimořádného opatření):

 1. V pondělí 28. 9. 2020 bude zveřejněn nový dočasný rozvrh zde: https://fai.utb.cz/studium/studijni-oddeleni/rozvrhy/.
 2. Výuka přednášek a seminářů v prezenční formě studia bude probíhat online přes MS Teams.
 3. Výuka cvičení, které jsou plánovány dle IS/STAG pro méně než 15 osob budou probíhat fyzicky každý týden na FAI dle rozvrhu.
 4. Cvičení, které jsou plánovány dle IS/STAG pro více než 15 osob budou rozděleny tak, že v sudých kalendářních týdnech bude probíhat fyzická výuka cvičení skupin zakončených X,v lichých kalendářních týdnech skupin zakončených Y.

Výuka v kombinované formě studia bude výuka probíhat online přes MS Teams.

Výuka sportovních aktivit je také pozastavena, bližší informace obdrží studenti emailem v nejbližších dnech.

Informace a rady k výuce

Situace se vyvíjí a je možné, že dojde k úpravě výše uvedených pravidel. Doporučujeme sledovat webové stránky fakulty.

Informace pro studenty ze SR

Pro studenty platí opatření Slovenské republiky (Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (PDF)), které od 18. 9. 2020 od 9h ráno nařizuje po vstupu na území Slovenské republiky se prokázat negativním testem na COVID-19 (ne starším 72h) nebo se registrovat prostřednictvím formuláře e-hranice (https://korona.gov.sk/ehranica/) a nastoupit domácí karanténu a během ní se nechat otestovat.

Výjimka je stanovena mimo jiné i pro studenty (kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku) prezenční i kombinované formy na vysokých školách v ČR, přičemž se při kontrole musí prokázat potvrzením o studiu (příp. pozvánkou na příjímací/závěrečnou zkoušku, pozvánkou k zápisu, apod.) – viz bod 8 příslušného opatření.

Výjimka je rovněž stanovena pro pedagogické a vědecké pracovníky (kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na Slovensku) a jsou v pracovněprávním vztahu s UTB. Při kontrole se musí prokázat potvrzením o výkonu práce v ČR od zaměstnavatele – viz bod 7 příslušného opatření.

Kontroly na hranicích by neměly být plošné, ale nahodilé. Výše uvedené informace jsme ověřili i telefonicky na Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


Případné další dotazy zasílejte na email faq@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít