Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
coronavirus

Aktuální informace k výuce v ZS 2020/21

Aktuální informace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na adrese www.utb.cz/koronavirus/.

Postup při příznacích virového onemocnění:
 • Informujte svého ošetřujícího lékaře a řiďte se jeho pokyny.
 • Pokud vám nařídí lékař, nebo jiná státní autorita, pobyt doma, informujte o této skutečnosti na email covid@fai.utb.cz popř. na Studijním oddělení. Uveďte své jméno, studijní obor a ročník.
 • Po návratu do školy se s vyučujícími dohodněte na individuálním řešení vaší nepřítomnosti na povinné výuce.

Na této stránce budou zveřejněny aktuální informace k výuce v zimním semestru akademického roku 2020/21 na Fakultě aplikované informatiky.

Důležité dokumenty


Od pondělí 23. 11. do neděle 29. 11. 2020 platí:

  1. Po dobu platnosti Mimořádného opatření platí nový dočasný rozvrh.
  2. Veškerá výuka na FAI bude probíhat online přes MS Teams dle dočasného rozvrhu (a to i včetně praktické výuky končících ročníků).
  3. Výuka v kombinované formě studia bude výuka probíhat online přes MS Teams dle rozvrhu v IS/STAG.

Od pondělí 30. 11. 2020 do odvolání platí:

  1. Po dobu platnosti Mimořádného opatření platí nový dočasný rozvrh.
  2. Výuka laboratorních a experimentálních cvičení posledních ročníků prezenčního studia na FAI bude probíhat dle aktuálního Opatření PES pro oblast školství. O formě výuky a podmínkách pro získání zápočtu budou informovat vyučující do soboty 28. 11. 2020 do 18:00 hod. pomocí emailu, Moodle, popř. MS Teams.
  3. Ostatní výuka  bude probíhat online přes MS Teams dle dočasného rozvrhu .
  4. Výuka v kombinované formě studia bude výuka probíhat online přes MS Teams dle rozvrhu v IS/STAG.

Výuka sportovních aktivit

Výuka sportovních aktivit je také pozastavena, postup při získání zápočtu ze SA (platí pro všechny nabízené sporty včetně plavání):

 • 1 hodina jakékoli pohybové aktivity = 1 účast v docházce SA
 • Zaslání zdokumentované pohybové aktivity na web adresu ÚTV
 • V případě dalších nouzových opatření vlády ČR, doplňte účast na plný počet tj. 10 účastí pro získání zápočtu za ZS 2020/2021!!!
 • Více informací ZDE.

Informace a rady k výuce

NOVINKA (24. 10. 2020) – Vzdálený přístup do Studovny FAI

Od soboty 24. 10. 2020 je umožněn vzdálený přístup do Studovny FAI. Tento přístup je určen především pro ty případy, kdy studenti potřebují využít komerční software, který je nainstalován pouze na školních PC a nemůže být nabízen studentům na domácí použítí (Matlab, Witness apod.).

Přístup do studovny je možný pouze po rezervaci místa v rezervačním systémuvíce na těchto stránkách(nutné přihlášení). Na těchto stránkách je také popsán postup a technické vybavení potřebné pro vzdálené připojení.
Zde jsou závazná pravidla pro vzdálený přístup:

 1. Využívejte počítač pouze ke studijním účelům!
 2. K počítači můžete být připojeni pouze v době, kterou jste si rezervovali v on-line kalendáři.
 3. Vzdáleně můžete využívat počítač dle vytíženosti učebny, maximálně 10 hod./týden. Delší doba je možná pouze v případě volného času. Buďte ohleduplní k ostatním studentům, kteří také potřebují používat počítače.
 4. Využívejte jen doporučený software pro vzdálené připojení, jiné programy jsou zakázány!
 5. V případě problémů kontaktujte IT techniky na FAI výhradně přes email it@fai.utb.cz.

Při nerespektování výše uvedených pravidel bude přístup studenta zablokován!

Dále bude umožněn přístup také studentů vybraných předmětů během výuky cvičení – o tom budou informovat přímo vyučující daných předmětů.

Situace se vyvíjí a je možné, že dojde k úpravě výše uvedených pravidel. Doporučujeme sledovat webové stránky fakulty.

Informace o ubytování na kolejích UTB

Koleje fungují v režimu reflektující nařízení vlády o pobytu studentů na kolejích, ti studenti, kterých se nová nařízení týkají se mohou vrátit na koleje při dodržování zvýšených hygienických opatření. Ostatním studentům bude umožněn návrat na koleje podle dalších nařízení vlády. Studenti ze Slovenska mohou pobývat na kolejích bez omezení, pouze doporučujeme zvážení pobytu na kolejích. Výše kolejného v listopadu ponížená o slevu se do konce měsíce nemění a to ani v případě návratu studenta zpět na kolej. Výše kolejného za měsíc prosinec zatím nebyla stanovena, není také zatím upřesněno koho by se případná sleva týkala.

Informace pro studenty ze SR (aktualizace 26.11.2020)

Pro studenty ze Slovenské republiky platí pro vstup na území ČR Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 17. 11. 2020 (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/). Dle bodu I.2 je všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem („zelené“ státy) výskytu onemocnění COVID-19, nařízena povinnost před vstupem na území ČR vyplnit tzv. Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz) a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Toto však neplatí pro:
f) přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň 1 týdně oprávněně překračují státní hranici s ČR do nebo ze sousedního státu.

V případě, že bude možné ze strany studenta prokázat, že se pravidelně (min. 1x týdně) účastní výuky, nemusí v takovém případě vyplňovat formulář a podstupovat opakované testování na COVID.

Připomínáme, že po dobu platnosti krizového opatření k zákazu volného pohybu osob je možné do ČR přijíždět pouze v nezbytně nutných případech (cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách jsou výjimkou ze zákazu (viz krizové opatření k zákazu volného pohybu osob).

Při návratu zpět na Slovensko je platný následující režim – viz. informace dostupné na webových stránkách Úradu veřejného zdravotnictva Slovenskej republiky, viz.

Režim na hraniciach s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom:

Pre susedné štáty okrem Ukrajiny platí režim červených krajín EÚ, existuje však viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu:

 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v ČR, Maďarsku, Poľsku alebo Rakúsku pracujú; musia mať pri sebe potvrdenie o zamestnaní alebo výkone práce
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí v týchto krajinách navštevujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole, pri vstupe na územie SR sa musia preukázať príslušným potvrdením (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy) s tým, že ide o prezenčnú formu štúdia; výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, ktorá musí predložiť čestné vyhlásenie.

Doporučujeme si informace ale pro jistotu vždy ověřit na příslušných institucích SR.


Případné další dotazy zasílejte na email faq@fai.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít