Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Parasol

European Doctoral Network for Safe and Sustainable by Design Electromagnetic Shielding Material (PARASOL)

„Projekt s názvem PARASOL byl schválen v dubnu 2022 v rámci výzvy HORIZON-MSCA-2021-DN-01 a sdružuje 6 evropských univerzit a 15 průmyslových institucí z 8 zemí. PARASOL je mezinárodní výzkumné konsorcium zaměřené na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), materiálové inženýrství, systémově-bezpečnostní inženýrství a řízení udržitelnosti v dopravním průmyslu. Projekt zkoumá problematiku elektromagnetického (EM) stínění a klíčových technologií z hlediska elektromagnetické bezpečnosti, hmotnosti, objemu, mechanické pevnosti a ceny. Myšlenkou PARASOLu je rozšíření a posílení vědeckých vazeb, jak v akademickém, tak neakademickém prostředí a podpořit kulturu otevřené vědy, inovací a podnikání. Jelikož PARASOL spadá pod program MSCA, je cílem vyškolit novou generaci vědeckých profesionálů, kteří budou schopni pracovat mezioborově a zaujmout vedoucí pozice v oblasti elektroniky, bezpečnosti a udržitelnosti produktů, a přitom uvažovat jinak, z hlediska konstrukčního řešení. Odpovědní řešitelé za FAI jsou Ing. Stanislav Kovář, Ph.D. a doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Řešení projektu bude zahájeno v listopadu 2022 s délkou trvání projektu 4 roky.“

V rámci projektu PARASOL (https://parasol-project.eu) se otevírá pozice pro doktorské studium týkající se návrhu aktivního elektromagnetického stínění pro kapacitní dotykové řídicí aplikace.

Popis pozice:
“Kapacitní dotyková zařízení nacházejí uplatnění v širokém spektru aplikací, ale jsou velmi citlivé na EM pole a další parazitní vlivy prostředí, jako jsou teplotní výkyvy a vlhkost. Proto je žádoucí vyvinout metodu aktivní ochrany, která zvýší robustnost a odolnost těchto prvků, zejména s ohledem na bezpečnost. Vybrané návrhy budou ověřeny pomocí simulačních nástrojů (CST Studio Suite) a výsledné prototypy budou testovány v laboratořích EMC v UTB (semi-anechoická komora) a University of York (reverberační komora).

Zájemci mohou využít přihlášku dostupnou na adrese https://recruitment.parasol-project.eu/.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Dr. Stanislava Kováře (skovar@utb.cz).

Fakulty a součásti

Zavřít