UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Pedagogická činnost

Ústav matematiky zajišťuje výuku základních matematických disciplín pro všechny studijní obory na Fakultě technologické, Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě aplikované informatiky a Fakultě logistiky a krizového řízení. Důraz je kladen především na výuku matematiky, algebry, geometrie, matematické statistiky, aplikačního softwaru, aplikované statistiky a informatiky a statistiky pro ekonomy. Ústav se podílí na přípravě doktorandů ke zkoušce z matematiky, která prohlubuje jejich teoretické znalosti v rámci postgraduálního studia na Fakultě technologické a Fakultě aplikované informatiky. Dále Ústav matematiky prostřednictvím Maths Support Centra nabízí podporu a pomoc matematicky slabším studentům s pochopením matematického učiva.

Opakovací kurz středoškolské matematiky

Rozcestník matematiky na webu

Řešené příklady z matematiky

Maths Support Centre

Zavřít

Fakulty a součásti