UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Tvůrčí činnost

Řešené projekty

Přehled projektů řešených pracovníky Ústavu bezpečnostního inženýrství za posledních 5 let

  • Výzkumný záměr MSM 7088352102 Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů – dílčí část Instrumentace a senzorika technologických procesů (hl. řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., odp. řešitel za výzkumnou skupinu doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc., 2005 – 2011)
  • OPVK CZ.1.07/2.4.00/12.0024 Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje (řešitel doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., 2009 / 2012)
  • MŠMT ČR, reg. č. A a Laboratoř pokročilých biometrických systémů (řešitel doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc., 2012)

Aktuálně řešené projekty

  • OP VaVpI ED2.1.00/03.0089 Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) (řešitel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.)
  • VG20112014067 Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury (řešitel doc. Ing. Luděk Lukáš, CSC.)
Zavřít

Fakulty a součásti