Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Fakultní školy

Fakulta aplikované informatiky (FAI) odstartovala v říjnu 2016 u příležitosti 10. výročí založení fakulty projekt „Fakultních škol“, který sdružuje spřátelené střední školy na základě existující spolupráce mezi Fakultní školou a FAI.

Vzájemná spolupráce mezi Fakultou aplikované informatiky a fakultní školou je rozvíjena především v oblastech:

  • Podpory zájmu středoškolských studentů o studium technických předmětů, a to zejména z oblasti informatiky, automatizace, kybernetiky, elektrotechniky a bezpečnostních technologií.
  • Spolupráce při organizaci studentských talentových soutěžích typu SOČ, odborných soutěžích, ročníkových projektech apod.
  • Podávání společných grantových projektů.
  • Dalšího vzdělávání středoškolských pedagogů formou odborných konzultací, seminářů, odborných přednášek, kurzů celoživotního vzdělávání.

Statut Fakultní školy je definován v Statut fakultní školy Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít