Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Blockchain

TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN NA FAI UTB? ?

Je to tak! A to hned od dalšího zimního semestru. Zajímá tě technologie Blockchain? Říkají ti něco virtuální měny? Smart contracts? A co decentralizované aplikace? ??

To všechno s námi můžeš pochopit a ty nejlepší týmy si na konci předmětu odnesou i zajímavou finanční odměnu.

Studenti tohoto volitelného předmětu budou seznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti vývoje blockchain technologii a decentralizovaných aplikací. Předmět se bude zaměřovat na development decentralizovaných aplikácii na platformách Ethereum a Solana. Absolvent tohoto předmětu bude schopný vytvořit a uvést do provozu bezpečnou decentralizovanou aplikaci. Taktéž bude mít obecné znalosti o dalších programovacích jazycích a technologiích v oboru blockchain a decentralizovaných aplikacích.

Výstup tohoto předmětu bude týmová práce. Bude se jednat o decentralizovanou aplikaci postavenou na platformě Solana. V průběhu semestru budou moci účastníci předmětu konzultovat své záměry přímo s vývojáři platformy Solana a dalšími zahraničními experty.

?? Tak neváhej a připoj se 16.6. v 10:00 na online představení předmětu, kde ti rádi odpovíme tvoje dotazy.


Pokud již o technologii Blockchain něco víš a uvědomuješ si její potenciál, je také možnost napsat si závěrečnou práci na využití technologie Blockchain. (bakalářskou, magisterskou, disertační)

Fakulty a součásti

Zavřít