UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Předzápisy

Předběžný zápis sportovních aktivit a nesplněných předmětů z předchozího ročníku prezenčního studia pro letní semestr

Více informací v Rozhodnutí děkana RD/06/19.

Zavřít

Fakulty a součásti