Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Předzápis

Kroužkový předzápis pro LS AR 2021/2022 (prezenční studium) (14.1.2022 – 17.1.2022)

Kroužkový předzápis pro LS AR 2021/2022 (prezenční studium)
(od 14. 1. 2022 9:00 do 17. 1. 2022 21:00 hod.).

Kroužkový předzápis – prezenční forma studia
Každý student prezenční formy studia je povinen zúčastnit se předzápisu pro akademický rok 2021/2022.
Kroužkový předzápis pro akademický rok 2021/2022 bude pro studenty prezenční formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Kroužkový Předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Kroužkový předzápis do akademického roku 2021/2022 bude probíhat na FAI v období:

  • pro letní semestr: 14. 1. 2022 9:00 hodin – 17. 1. 2022 21:00 hodin

Student si zvolí jeden kroužek. Zápisem tohoto kroužku se automaticky zapíší všechny jeho rozvrhové akce.

Více v RD/14/21.

Fakulty a součásti

Zavřít