Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Předzápis

Kroužkový a doplňující předzápis pro letní semestr (dále jen „LS“) AR 2021/2022 pro studenty kombinované formy studia. (14.1.2022 – 23.1.2022)

Kroužkový a doplňující předzápis pro letní semestr (dále jen „LS“) AR 2021/2022 pro studenty kombinované formy studia.

Kroužkový předzápis – kombinovaná forma studia
Každý student kombinované formy studia je povinen zúčastnit se předzápisu pro akademický rok 2021/2022.
Kroužkový předzápis pro akademický rok 2021/2022 bude pro studenty kombinované formy studia probíhat po přihlášení do systému přes webové rozhraní na adrese https://stag.utb.cz/portal/ pod volbou „Moje studium – Kroužkový Předzápis“. Způsob přihlašování do Portálu IS/STAG (uživatelské jméno a heslo) je popsán na úvodní stránce portálu.
Kroužkový předzápis do akademického roku 2021/2022 bude probíhat na FAI v období:

  • pro letní semestr: 14. 1. 2022 7:00 hodin – 23. 1. 2022 23:59 hodin.

V rámci předzápisu si student zapíše všechny předměty, které bude studovat v nadcházejícím
semestru akademického roku 2021/2022, tedy:

  • předměty, které doposud neukončil, a mají rozvrh v nadcházejícím semestru,
  • předměty povinné i povinně volitelné (vč. následující úrovně cizího jazyka),
  • zvolené předměty z bloku nepovinně volitelných předmětů.

Každý student se při předzápisu řídí studijním plánem svého oboru. Studijní plány jsou
dostupné na internetových stránkách FAI.

Více v RD/14/21.

Fakulty a součásti

Zavřít