Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Ústav matematiky
E-mail: fajkus@utb.cz TEL: +420 576 035 064 Kancelář:
U51/309

Martin Fajkus vyučuje algebru, matematickou analýzu a statistiku na fakultách: technologické, aplikované informatiky, managementu a ekonomiky, logistiky a krizového řízení.
K jeho odborným zájmům patří optimalizační metody a statistické testování.


Výuka

Konzultační hodiny

ZLÍN Pá 12:00 - 13:00; UH Čt 14:00 - 15:00

Životopis

Vzdělání

 • 1996-1999 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; RNDr., Ph.D.
 • 1991-1996 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; Mgr.

Stáže a studijní pobyty

 • 2019 – Klaipeda University, Litva – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2018 – Ondokuz Mayis University, Faculty of Engineering, Turecko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2016 – University of Agder, Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching, Norsko – studijní stáž
 • 2015 – University of Peloponnese, Faculty of Economy, Management and Informatics in Tripolis, Řecko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2014 – Sprachcaffe Language School in St. Julian´s, Malta – kurs anglického jazyka
 • 2014 – Polytechnic of Porto, Department of Mathematics, Portugalsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2014 – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Slovensko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2013 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovensko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

 • 2008-dosud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent
 • 2006-2008 - Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín (učitel)
 • 2005-2006 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
 • 2004-2005 - Annie Wright School; Tacoma, Washington, USA (učitel)
 • 2003-2004 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
 • 1999-2002 - Gymnázium Tilgnerova; Bratislava (učitel)

Fakulty a součásti

Zavřít