Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

RNDr. Martin Fajkus, Ph.D.

Ústav matematiky
E-mail: fajkus@utb.cz TEL: +420 576 035 064 Kancelář:
U51/309

Martin Fajkus vyučuje algebru, matematickou analýzu a statistiku na fakultách: aplikované informatiky, managementu a ekonomiky, logistiky a krizového řízení
a základy geometrie na Fakultě humanitních studií.
K jeho odborným zájmům patří optimalizační metody a statistické testování.


Výuka

Konzultační hodiny

Zlín-FAI: středa 13-15

Životopis

Vzdělání

 • 1996-1999 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; RNDr., Ph.D.
 • 1991-1996 - Univerzita Komenského v Bratislavě, Matematicko-fyzikálna fakulta; Obor biofyzika; Mgr.

Stáže a studijní pobyty

 • 2023 – Dulaty University, Taraz, Kazachstán – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2023 – Jade Hochschule, Wilhelmshaven, Německo – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2022 – Rzeszow University of Technology, Polsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2019 – Klaipeda University, Litva – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2018 – Ondokuz Mayis University, Faculty of Engineering, Turecko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2016 – University of Agder, Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching, Norsko – studijní stáž
 • 2015 – University of Peloponnese, Faculty of Economy, Management and Informatics in Tripolis, Řecko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2014 – Sprachcaffe Language School in St. Julian´s, Malta – kurs anglického jazyka
 • 2014 – Polytechnic of Porto, Department of Mathematics, Portugalsko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2014 – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Slovensko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus+
 • 2013 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovensko – výukový pobyt v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

 • 2008-dosud - UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, odborný asistent
 • 2006-2008 - Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín (učitel)
 • 2005-2006 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
 • 2004-2005 - Annie Wright School; Tacoma, Washington, USA (učitel)
 • 2003-2004 - Gymnázium Jura Hronca; Bratislava (učitel)
 • 1999-2002 - Gymnázium Tilgnerova; Bratislava (učitel)

Další publikace

 • Fajkus, Martin. The use of statistical functions of selected software in a solution of a probability problem. In IAI Academic Conference Proceedings Education and Social Sciences Conference, Business and Economics Conference. Skopje : Cyril and Methodius University, 2020, s. 10-15. ISSN 2671-3179.
 • Pátíková, Zuzana; Sedláček, Lubomír; Řezníčková, Jana; Polášek, Vladimír; Kozáková, Lenka; Krňávek, Jan; Fajkus, Martin. Sborník řešených témat pro podporu matematické gramotnosti v rámci projektu IKAP. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2020. 140s.
 • Fajkus, Martin. Different approaches of solving some probability problems. In IAI Academic Conference Proceedings Education and Social Sciences Conference, Business and Economics Conference. Budapest: Corvinus University, 2019, s. 59-66. ISSN 2671-3179
 • Fajkus, Martin. Visualization of graphs of functions of one and two variables. International Journal of Education and Learning Systems, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 282-286. ISSN 2367-8933
 • Fajkus, Martin. A simple model of an economical problem in the Mathematica environment. Trendy ve vzdělávání, 2016, roč. 9, č. 1, s. 56-62. ISSN 1805-8949
 • Fajkus, Martin. Application of matrices in coding – a linear algebra demonstrative example. In Hošková-Mayerová, Šárka; Hrubý, Miroslav. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno : Univerzita obrany, 2015, ISBN 978-80-7231-998-5
 • Fajkus, Martin. IT-supported teaching of Microeconomics. In Proceedings from IX. International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. nestrankovano. ISBN 978-80-7509-223-6
 • Fajkus, Martin. Visualisation of a tangent plane of a function of two variables. In Hrubý, Miroslav; Mayerová, Šárka. Konference MITAV 2014. Brno : Klub Univerzity obrany, 2014, s. nečíslováno. ISBN 978-80-7231-961-9
 • Fajkus, Martin. Flexe, torze a Frenetův repér v programovém prostředí Mathematica.. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference TVV 2013. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 60-63. ISBN 978-80-86768-52-6
 • Fajkus, Martin. Průvodní trojhran prostorové křivky v prostředí Mathematica.. In Aplikácia matematiky – vstupná brána rozvoja matematických kompetencí 2013. Nitra : Slovenská poľnohospodárská univerita v Nitre, 2013, s. 31-35. ISBN 978-80-552-1047-6
 • Fajkus, Martin. Jak řešit jednoduchou optimalizační úlohu pomocí matematického modelu v Excelu. In Ivanková, Tatiana. Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky. Zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárská univerita v Nitre, 2012, s. 16-20. ISBN 978-80-552-0823-7
 • Fajkus, Martin. Porovnání některých SW pro zobrazení grafu funkce dvou proměnných.. In Hašek, Roman. Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita. České Budějovice, 2011, s. 62-67. ISBN 978-80-7394-324-0.
 • Fajkus, Martin. Využití výpočetní techniky pro zobrazení grafů funkcí. In Hošková-Meyerová, Šárka. 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách. Brno : Univerzita obrany, 2011, s. 103-107. ISBN 978-80-7231-815-5.

Fakulty a součásti

Zavřít