Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Zahraniční návštěva

Zahraniční experti z Indie a Vietnamu navštívili FAI

Zlín, 20. září 2023 – Fakulta aplikované informatiky měla čest přivítat dva významné zahraniční experty, kteří přicestovali do České republiky v rámci projektů podpory mezinárodní spolupráce. Návštěvy se účastnili prof. Dr. Swagatam Das z Kalkaty, Indie, a assoc. prof. Vo Dinh Bay spolu s assoc. prof. Nguyen Thi Thuy Loan z Vietnamu.

Prof. Dr. Swagatam Das – Expert z Indie

Prof. Dr. Swagatam Das, uznávaný expert na bioinspirované optimalizační algoritmy, přednášel na FAI na téma “Large Language Models (Chat-GPT) – Introduction, Principle, Applications and Challenges.” Profesor Das působí na prestižním Indian Statistical Institute a je světově uznávaným odborníkem v oblasti hejnových a evolučních algoritmů. Jeho návštěva posílila již tak silnou spolupráci mezi FAI UTB a Indian Statistical Institute, což se projevuje v publikacích a výzkumu na téma soft-computingových technik a jejich aplikacích na řešení komplexních optimalizačních problémů.

Doc. Vo Dinh Bay a doc. Nguyen Thi Thuy Loan – Experti z Vietnamu

Doc. Vo Dinh Bay, děkan Faculty of Information Technology na Ho Chi Minh University of Technology (HUTECH), společně s doc. Nguyen Thi Thuy Loan z International University, Vietnam National University of Ho Chi Minh City, přijeli na UTB ve Zlíně v rámci užší spolupráce týkající se doktorských studijních programů a Memorandum of Understanding s HUTECH a International University.

Doc. Vo Dinh Bay je renomovaným expertem v oblasti data mining and knowledge discovery, s důrazem na association rule mining, classification, sequence pattern mining a mining in quantitative/uncertain databases. Společně s doc. Nguyen Thi Thuy Loan jsou spoluautory vysoko hodnocených publikací v oblasti clickstream pattern mining.

Během své návštěvy zahraniční experti absolvovali několik důležitých akcí, včetně návštěvy rektorátu UTB, prohlídky FAI a laboratoří, a prezentací vědeckých úspěchů výzkumné skupiny A.I.Lab při FAI UTB. Dále probíhaly diskuse nad disertačními pracemi doktorandů, možnostmi projektové mezinárodní spolupráce a dalšími tématickými otázkami.

Docent Jiří Vojtěšek, děkan fakulty, uvedl: “Těšíme se na budoucí spolupráci s těmito významnými odborníky z Indie a Vietnamu. Jejich návštěva posílila naše mezinárodní vazby a otevřela nové možnosti spolupráce v oblasti informatiky a vědeckého výzkumu.”

Návštěva těchto zahraničních expertů byla zorganizována v rámci projektů podpory mezinárodní spolupráce financovaných ze zdrojů UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít