Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus

Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+ (2022/2023) a Freemovers

Děkan Fakulty aplikované informatiky vypisuje pro studenty prezenční i kombinované formy studia na FAI výběrové řízení pro studijní a pracovní stáže v rámci programu Erasmus+  a Freemovers pro výjezdy v akademickém roce 2022/2023

Přihlášení

Pokud chce student vyjet v rámci programu Erasmus+, podá si přihlášku ve svém portálu UTB v sekci Moje studium –> ECTS výjezdy -> nabídka výjezdů –> výjezdy 2022/2023.

Maximální možný počet podaných přihlášek = 3!

V případě, že má student zájem o výjezd v rámci Freemovers, kontaktuje přímo proděkana pro zahraniční vztahy a propagaci, doc. Kubalčíka – kubalcik@utb.cz.

Pro přihlášení na pracovní stáž zvolte v seznamu univerzit možnost s názvem Pracovní stáž 2022/2023.

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2022.

Po tomto deadlinu budete pozváni na informační schůzku, kde se dozvíte výsledek výběrového řízení a základní informace týkající se výjezdu na Erasmus+.

Podrobnější informace podá Monika Krištofová DiS. – kancelář U51/608, nebo jsou k nalezení na webu UTB a na webovém portálu xchange (https://xchange.utb.cz/).

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB “Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti”  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435 či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/ .

 

Fakulty a součásti

Zavřít