Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Akademický senát utb volby

Volby zástupců FAI do AS UTB pro funkční období 2022 – 2025

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UTB

vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2022 – 2025.

Volby zástupců Fakulty aplikované informatiky proběhnou ve dnech 16. – 18. února 2022.

Ve volbách budou zvoleni čtyři zástupci akademických pracovníků a dva zástupci studentů v souladu s Volebním řádem AS UTB.


Fakulty a součásti

Zavřít