Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Akademický senát FAI volby

Volby členů Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky pro funkční období 2021 – 2024 – výsledky

Akademický senát Fakulty aplikované informatiny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS FAI

vyhlásil volby členů Akademického senátu Fakulty aplikované informatiny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2021 – 2024.

Volby zástupců Fakulty aplikované informatiky proběhly ve dnech 10. – 12. února 2021.

Ve volbách bylo zvoleno šest zástupců akademických pracovníků a čtyři zástupci studentů v souladu s Volebním řádem AS FAI UTB.


Vyhlášení voleb

Kandidátní listina akademických pracovníků

Kandidátní listina studentů

Představení kandidátů a jejich vize

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb

 

Výsledky voleb volebního obvodu akademických pracovníků

Výsledky voleb volebního obvodu studentů


Svolání ustavující schůze

Fakulty a součásti

Zavřít